Gegevensbescherming

In het kader van onze relatie met u, verstrekt u ons persoonsgegevens. In het document Verklaring Gegevensbescherming, informeren we u welke data we verzamelen, waarom we dit verzamelen en hoe we dit verwerken

Met de ondersteuning van de digitale economie is BNP Paribas Leasing Solutions zich bewust van het belang dat persoonsgegevens beschermd moeten worden. 

We begrijpen dat u zich zorgen maakt over hoe uw persoonsgegevens door ons worden verzameld, gebruikt en gedeeld. We verzekeren u dat we uw persoonsgegevens in overeenstemming met de richtlijnen van de European General Data Protection Regulations verwerken. 

We bieden de best mogelijke service aan onze klanten, waarbij we ook een betrouwbaar en veilig databeleid hanteren. We waarderen onze relatie met u en we hebben daarom onze afspraken geformaliseerd in de Verklaring Gegevensbescherming.

Om uw rechten te doen gelden, gelieve het contactformulier te gebruiken.

ONZE ENGAGEMENTEN

  • Vertrouwelijkheid

Uw persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en worden niet openbaar gemaakt zonder geldige reden.

  • Aansprakelijkheid

Wij weten dat persoonsgegevens met zorg behandeld moeten worden. We hebben de plicht om dit te beschermen en te implementeren in onze procedures zodat u de mogelijkheid heeft om uw rechten te doen gelden.

“Privacy by design”

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde, onopzettelijke of niet-geautoriseerde toegang tot het openbaar maken of verlies hiervan.

  • Responsiviteit

Bij een issue over de verwerking van uw persoonlijke data, zullen wij zo snel mogelijk reageren om de impact voor u te voorkomen of te reduceren. 

UW PERSOONSGEGEVENS, ONZE VERANTWOORDELIJKHEID:

UW RECHTEN:

Laat uw rechten gelden

Gebruik ons contactformulier voor alle verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens.

MEER INFORMATIE