CSR

BNP Paribas Leasing Solutions moedigt een benadering van leasing aan die verantwoordelijk en ethisch handelt, respect voor het milieu toont en een grote sociale solidariteit nastreeft. Corporate Social Responsibility (CSR) vormt dus een essentiële waarde binnen Leasing Solutions Belgium.

Door onze klanten en partners te helpen bij het ontwikkelen van hun business, draagt BNP Paribas Leasing Solutions bij aan de groei van de reële economie. Als het gaat om onze ethiek en verantwoordelijkheden, houden wij daarbij rekening met de  belangen van al onze stakeholders. Dit engagement is de kern van onze slogan ‘Business is ON’.

De medewerkers van BNP Paribas Leasing Solutions streven er elke dag naar om het succes voor onze klanten en partners te ondersteunen met oog voor het welzijn van de samenleving. We zijn er trots op om een verantwoordelijk bedrijf te zijn en we zijn trots op ons vak.

Onze aanpak voor Corporate Social Responsibility (CSR) is gebaseerd op vier pijlers:

  • Economisch
  • Sociaal
  • Maatschappelijk
  • Ecologisch

Onze economische verantwoordelijkheid

Trouw blijven aan onze eerste missie: het bieden van lange termijn diensten aan onze klanten

Het voornaamste doel van BNP Paribas Leasing Solutions is om onze klanten ten dienste te zijn door het creëren van lange termijn relaties en ze te helpen hun plannen en projecten uit te voeren door financiële oplossingen voor hun investeringen te voorzien. Op die manier ondersteunt BNP Paribas Leasing Solutions België de reële economie.

De bereidheid om risico’s te nemen, in samenspraak met een nauwe risicobeheersing

Financiering van de economie, het ondersteunen van projecten, het helpen van klanten om hun beleggingen te beheren, dit alles betekent een zekere mate van risico accepteren. In Bank Leasing Services, worden de besluiten over de toezeggingen gemaakt door BNP Paribas Fortis. De Groep meent dat rigoureuze risicobeheersing een onderdeel is van zijn verantwoordelijkheid, of het nu gaat om klanten of om het financiële systeem als geheel. In Vendor Leasing garanderen een team van kredietanalisten en een team van risico experten een goede balans in risicobeheersing.

Het volgen van een strikte ethische code

Naleving van de regels en het volgen van een strikte ethische code zijn erg belangrijk voor BNP Paribas Leasing Solutions Belgium. Dit betekent de weigering om samen te werken met een cliënt of organisatie die betrokken is bij fraude, corruptie en illegale transacties. Het omvat ook het naleven van de wet en de Belgische en internationale regelgeving. Hiervoor worden we ondersteund door ons Compliance team.

Onze maatschappelijke , sociale en milieu-verantwoordelijkheid

BNP Paribas Leasing Solutions neemt zijn verantwoordelijkheid ook op de drie volgende gebieden:

  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid : dit betekent concreet het op een eerlijke en loyale manier behandelen van onze werknemers, en het promoten van diversiteit en interne mobiliteit.
  • Sociale verantwoordelijkheid : dit betekent concreet het helpen bij de bestrijding van sociale uitsluiting en het promoten van onderwijs en cultuur. BNP Paribas Leasing Solutions wil haar rol benadrukken voor het welzijn van de samenleving door initiatieven en projecten, zoals: ondersteuning van non-profit organisaties (bvb. Down Syndroom Vlaanderen), microleasing, inzamelingscampagnes (kleding, speelgoed), …
  • Verantwoordelijkheid voor het milieu :  dit betekent concreet het hebben van bijzondere aandacht voor de directe en indirecte effecten op het milieu die voortvloeien uit de activiteiten van het bedrijf. BNP Paribas Leasing Solutions heeft duidelijke doelstellingen voor het verminderen van de milieu-impact van zijn eigen dagelijkse operaties, met inbegrip van de vermindering van papier- en energieverbruik.