Privacy beleid

De persoonsgegevens die u verstrekt via formulieren op deze website of bij het online indienen van aanvragen, worden door BNP Paribas Leasing Solutions verwerkt. BNP Paribas Leasing Solutions staat in voor de verwerking van de informatie voor interne beheersdoeleinden en om aan uw vraag te voldoen in overeenstemming met de geldende gegevensbescherming.

De vertrouwelijkheid en integriteit van informatie die via het internet doorgegeven wordt, kan niet gewaarborgd worden. BNP Paribas Leasing Solutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.

Als bezoeker of gebruiker van deze website gaat u ermee akkoord dat BNP Paribas Leasing Solutions uw persoonsgegevens registreert en verwerkt met de volgende doeleinden: beheer van het klantenbestand van BNP Paribas Leasing Solutions , het opstellen van statistieken en toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening.

Binnen BNP Paribas Leasing Solutions  is de toegang tot uw persoonsgegevens die via deze website verzameld worden beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.

U kunt contact met ons opnemen op het onderstaand adres om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en de nodige wijzigingen aan te vragen om de gegevens te corrigeren of up-to-date te houden.

BNP Paribas Leasing Solutions – Gentsesteenweg 1440, 1082 Brussel, België