FAQ

FINANCIËLE OPLOSSINGEN

Krediet

Financiering uitsluitend voorbehouden voor professionele gebruikers (geen consumentenkrediet) voor de aankoop van landbouwmaterieel voor beroepsdoeleinden.  Krediet is een financiering van bepaalde duur.  BNP Paribas Leasing Solutions zorgt voor de rechtstreekse uitbetaling van het te financieren saldo aan de leverancier en subrogeert in de rechten van de verkoper van het materieel (o.a. eigendomsvoorbehoud)

Financiële Leasing met aankoopoptie

BNP Paribas Leasing Solutions financiert en is eigenaar van het materieel, maar draagt het volledige risico geassocieerd met het gebruik ervan over aan de huurder. Buiten de levering van het materieel zijn er geen verdere diensten voorzien. Met deze vorm van financiering kent de huurder op voorhand de prijs van aankoop voor het materieel wanneer het leasingcontract ten einde loopt. Deze waarde, aankoopoptie genoemd, wordt op het contract vermeld. Aan het einde van het contract heeft de huurder de mogelijkheid om de aankoopoptie te lichten en eigenaar te worden van het materieel.

Huur

Onder deze regeling gebruikt de huurder het materieel zonder het te verwerven. BNP Paribas Leasing Solutions behoudt de eigendom van de activa. Zodra de huurperiode voorbij is, kan de huurder het materieel terugbrengen of de overeenkomst verlengen.

Huur met diensten

Dankzij deze formule kunnen andere aanverwante diensten zoals bij voorbeeld onderhoud, geïntegreerd worden in het huurcontract.

Asset verzekering

Dit is een aanvullende dienst dankzij de welke uw klant zich kan aansluiten aan de casco verzekering afgesloten door BNP Paribas Leasing Solutions. In geval van een totaal verlies van het materieel, wordt de vergoeding betaald om zijn balans te vereffenen. In het geval van gedeeltelijk verlies, dekt de vergoeding de kosten van reparatie of vervanging.

Alle bedrijven en alle professionals, ongeacht de markt of sector waarin ze actief zijn, moeten op een bepaald moment investeren om hun bedrijf te laten groeien.

Daarom bieden wij verschillende financiële oplossingen voor :

 • KMO
 • Middelgrote bedrijven
 • Grote internationale groepen
 • Ambachtslui
 • Kleinhandelaars
 • Landbouwers
 • Zelfstandige beroepen
 • Overheidsinstanties
 • Verenigingen
  • Neem contact op met uw leverancier

We hebben partnerschapsovereenkomsten ondertekend met de belangrijkste fabrikanten, onderhandelaars en verdelers van materieel. Zij kunnen u direct een passende financiële oplossing aanbieden.

 • Neem contact op met uw bank account manager bij BNP Paribas Fortis :

De account managers bij BNP Paribas Fortis werken nauw samen met onze lease-experten om u een op maat gemaakte financiële oplossing aan te bieden.

Naast financiële oplossingen bieden wij ook :

 • Verzekering voor materieel

Dit is een aanvullende dienst voor de verzekering van uw materieel en de bijhorende financiering. In geval van een totaal verlies van materieel, wordt de vergoeding betaald om de balans te vereffenen. In het geval van gedeeltelijk verlies, dekt de vergoeding de kosten van reparatie of vervanging.

 • Service Plus Pack :

Dit is een pakket forfaitaire diensten inbegrepen in een leasing- of huurcontract. Het pakket werd gecreeërd om te voorkomen dat extra verrassingskosten ad hoc gefactureerd worden voor diensten die zich tijdens de looptijd van het contract  kunnen voordoen. Het pakket kost slechts € 2,50 + BTW per maand. De eerste maanden worden u gratis aangeboden.

GEFINANCIERD MATERIEEL

Wij zijn gespecialiseerd in de financiering van logistiek en technologisch materieel en software.

Bijvoorbeeld:

 • Landbouwmachines zoals tractoren, maaidorsers, voedermachines , …
 • Bouwmaterieel zoals graafmachines, graaflaadmachines en laders
 • Handling voertuigen zoals vorkheftrucks
 • Commerciële en industriële voertuigen
 • Bureautica, IT- en telecommunicatie-materieel
 • Medisch materieel zoals tandheelkundig en medisch beeldvorming materieel

We financieren bovendien ook :

 • Onroerende goederen voor professioneel gebruik: supermarkten, hypermarkten, warenhuizen, magazijnen, ziekenhuizen, bejaardentehuizen en kantoren
 • Electrisch gereedschap en industrieel materieel
 • Kleinhandel materieel zoals machines voor bakkerij, rekken voor supermarkten enz.

Gaar Onze markten voor meer informatie.

FINANCIËLE CONTRACTEN

Een contract financiële leasing dient het volgende te vermelden :

    • Aankoopprijs excl. BTW : De prijs (exclusief BTW) waaraan de onderneming het materieel van de leverancier koopt, vormt de basis voor de berekening van de huurprijs. De aankoopprijs wordt vrijblijvend onderhandeld tussen de huurder en de leverancier.
    • Duur van het contract : De periodiciteit van de de betaling van de huren kan  maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks zijn. Dit maakt het makkelijker om de betalingen te doen overeenstemmen met de cash flow. Termijnen zijn meestal vooraf te betalen en het bedrag is afhankelijk van de duur, de periodiciteit en het type barema (lineair, regressief, progressief of flexibel). De huurder heeft ook de mogelijkheid om een verhoogde eerste huur te betalen om de kosten van de huur te verlagen.
    • Aankoopoptie : In het geval van een leasing met aankoopoptie, bepaalt het contract de restwaarde van het materieel, dit wil zeggen de prijs waartegen het bedrijf het materieel kan terugkopen aan het einde van het contract, indien zij dat wenst. Deze prijs wordt dus vooraf vastgesteld.

Er zijn drie opties aan het einde van het contract :

FINANCIËLE LEASE HUUR
Het materieel aankopen Het contract bevat een aankoopoptie om het materieel aan te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. De huurder kan aan het einde van de lease overeenkomst eigenaar worden van het materieel door de aankoopoptie te lichten ( door de restwaarde te betalen). Er is geen aankoopoptie in het contract.
Het materieel inleveren Aan het einde van het contract, indien de huurder geen eigenaar van het materieel wenst te worden. Het materieel wordt ingeleverd aan het einde van het contract.
Het contract verlengen De verlenging moet worden voorzien in het oorspronkelijk contract. Het zal al dan niet worden voorgesteld aan het einde van het contract. Als een verlenging werd aangegeven in de oorspronkelijke overeenkomst, zal deze toegepast worden zonder nieuwe onderhandelingen.

Boekhoudkundig :

 

Financiële leasing (on-balance)

Dit is een vorm van leasing waarbij de aankoopoptie minder dan of gelijk is aan 15% van het investeringsbedrag. Het in leasing genomen materieel wordt geactiveerd op de balans van de leasingnemer. De looptijd komt over het algemeen overeen met de afschrijvingsperiode van het betrokken materieel en de verrichtingen zijn gericht op de (financiële) verwerving ervan. Aan het einde van de leasing, beschikt de huurder over een aankoopoptie die het mogelijk maakt om eigenaar van het materieel te worden.

Operationele leasing (off-balance) en huur

Dit is een vorm van leasing waarvoor de aankoopoptie hoger is dan 15% van het investeringsbedrag. In het geval van een huurovereenkomst, is er geen aankoopoptie.

Het materieel in leasing of huur wordt geactiveerd op de boekhouding van de verhuurder. De huurprijzen worden dan rechtstreeks geboekt als lasten in de winst- en verliesrekening van de huurder. Dit is een lease-overeenkomst voor het gebruik van het materieel. Operationele leasing voorziet vaak (maar niet noodzakelijkerwijs) aanvullende diensten zoals onderhoud van het materieel.

Drie eigenschappen :

 • Een leasingcontract kan langer of korter zijn dan de fiscale afschrijvingstermijn van de gefinancierde activa, afhankelijk van hoe intensief het materieel wordt gebruikt.
 • Indien de huurder kiest voor een verhoogde eerste huur, is deze betaling ook fiscaal aftrekbaar onder normale omstandigheden.
 • De huurder is niet de eigenaar van het actief, zodat hij of zij hier geen BTW op betaalt. In plaats daarvan wordt de BTW geheven op de huur betalingen.

Heeft u nog vragen waarvan u het antwoord niet terug vindt ?

Kom meer te weten